cursus EHBO aan kinderen

reanimatie oefenen op pop

Waarom een EHBO cursus volgen?

Driekwart van alle ouders maakt jaarlijks een ongeluk(je) van hun kind mee. De meeste hiervan gebeuren in of om het huis. Vaak weten ze niet wat ze dan moeten doen. Splinter in de vinger, gevallen bij het buitenspelen of een brandblaar door hete thee, ouders tasten vaak in het duister. Door het volgen van de cursus EHBO aan kinderen,  leer je wat je kunt doen als je kind iets overkomt.

RENEDU verzorgt een complete cursus EHBO aan kinderen.

Deze cursus bestaat uit een theorie gedeelte welke u thuis moet doen middels e-learning,  nadat u de e-learning positief hebt afgerond ontvangt u een certificaat. Met dit certificaat kunt u deelnemen aan het praktijkgedeelte en deze zal 6 uur duren. Na afloop van deze cursus ontvangt u een certificaat van NIKTA.

De cursus EHBO aan kinderen behandeld de volgende onderwerpen:

 • 5 belangrijke taken in de Eerste Hulp;
 • bewustzijn, stoornissen in het bewustzijn, hersenschudding, bewusteloosheid;
 • benadering slachtoffer volgens de ABC-methodiek;
 • vrijhouden ademweg, kinlift, stabiele zijligging;
 • ademhaling, stoornissen in de ademhaling, verslikking;
 • circulatie, stoornissen in de circulatie, flauwvallen, shock;
 • reanimatie baby/kind, uitleg AED;
 • alarmeren, huisarts of 1-1-2;
 • allergische reacties;
 • insecten-, teken- en kwallenbeten;
 • vergiftigingen;
 • stoornissen in de lichaamstemperatuur, koorts, koortsstuipen, onderkoeling;
 • uitwendig bloedverlies, stelpen ernstige bloeding;
 • wondbehandeling, snelverband, drukverband;
 • tandletsels;
 • elektriciteitsongevallen, brandwonden;
 • kneuzing, verstuiking, botbreuken;
 • neusbloeding, oogletsels.

Vergoeding ehbo cursus door verzekeraars.

Mogelijk vergoed uw verzekeraar de cursus deels of geheel, voor meer informatie hierover klikt u hier

Liever een ehbo cursus zonder e-learning?

Heeft u geen zin in leren via internet, maar wilt u gewoon een volledige cursus volgen? Dat kan ook neemt u alstublieft contact op om de mogelijkheden te bespreken

Cursus op eigen locatie?

Volgt u liever de cursus met vrienden, buren of collega’s? Het is ook mogelijk deze cursus op ander tijdstip op een eigen locatie te organiseren.

Kinderopvang en gastouders?

Tegenwoordig is het als gastouder of pedagogisch medewerker in de kinderopvang verplicht om een ‘kinder EHBO’ cursus te volgen. Dit maakt onderdeel uit van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Deze wet richt zich op de kwaliteitseisen in de kinderopvang en peutelspeelzalen. NIKTA is een van de geregistreerde instanties die een certificaat ‘Acute Zorg bij kinderen’ uit mag geven. Als u een ‘kinder EHBO’ cursus volgt bij bij RENEDU  bent u bevoegd om te werken in de kinderopvang.

‘Kinder EHBO’ cursus verplicht voor werken in kinderopvang

Op iedere kinderopvang locatie is het vanaf de invoering van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) verplicht dat er minimaal één volwassene aanwezig is die beschikt over een gecertificeerd ‘Kinder EHBO’ diploma. Deze cursus dient gevolgd te worden bij een instelling die erkend is door Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft NIKTA aangewezen als een instelling om gastouders en pedagogisch medewerkers te certificeren met het certificaat ‘Acute Zorg bij kinderen’. Door het aanwijzen van instellingen wordt gegarandeerd dat werknemers in een kinderopvang voldoende kennis in huis hebben om adequaat te kunnen handelen in situaties waar eerste hulp vereist is.